kyaal- (v.tran.an) Hide him


Basic Forms
Myaamia English
kyaalaki I hide him / her
kyaalilaani I hide you
kyaašiyani you hide me
kyaalaci you hide him / her
kyaašici he / she hides me
kyaalihki he / she hides you
kyaalaaci he / she hides him / her

Command Forms
Myaamia English
kyaaši you hide him / her!
kyaašilo you hide me!
kyaašiko you (pl.) hide me!
kyaalaataawi let's hide him / her!

This page has been visited 136 times.