šikikaan- (n.inan) Bathroom, restroom (public)


Basic Forms
Myaamia English
šikikaani Bathroom, restroom (public)
šikikaana Bathrooms, restrooms (public)

Example Sentences
Myaamia English
taanaaha šikikaani Where is the (public) restroom?

This page has been visited 94 times.