alaamihšin- (v.tran.inan) Hurt oneself


Basic Forms
Myaamia English
eelaamhšinaani I hurt myself
eelaamhšinaanki we (excl.) hurt ourselves
eelaamhšinankwi we (incl.) hurt ourselves
eelaamhšinani you hurt yourself
eelaamhšineekwi you (pl.) hurt yourselves
eelaamhšinki he / she hurts themselves

Command Forms
Myaamia English
alaamhšinto you hurt yourself!
alaamhšinooko you (pl.) hurt yourselves!
alaamhšintaawi let's hurt ourselves!

This page has been visited 129 times.