išinaakwat- (v.inan.intran) It is a certain way


Basic Forms
Myaamia English
iišinaakwahki It is a certain way
išinaakatwi It is a certain way

Example Sentences
Myaamia English
iišinaakwahki iišinaakwahki It is what it is

This page has been visited 137 times.