N/A (N/A) N/A


Basic Forms
Myaamia English
meehtaaha Less

Example Sentences
Myaamia English
meehtaaha peepoonwiaani I am younger
John meehtaaha iilikilita Sam John is smaller than Sam
John meehtaaha šiinšiilaweeci Jack John is less strong than Jack
meehtaaha miincipi Less corn

This page has been visited 73 times.