meehtaaha (adj) Less


Basic Forms
Myaamia English
meehtaaha Less

Example Sentences
Myaamia English
meehtaaha peepoonwiaani I am younger
John meehtaaha iilikilita Sam John is smaller than Sam
John meehtaaha šiinšiilaweeci Jack John is less strong than Jack
meehtaaha miincipi Less corn

This page has been visited 9 times.