koohkooša awiilaw- (n.inan) Purslane (Portulaca oleracea)


Basic Forms
Myaamia English
koohkooša awiilawi Purslane (Portulaca oleracea)

This page has been visited 100 times.