waawaahsinaakwat- (v.inan.intran) it is shimmering


Basic Forms
Myaamia English
waawaahsinaakwahki It is shimmering
waawaahsinaakatwi It is shimmering

Example Sentences
Myaamia English
waawaahsinaakatwi-nko Is it shimmering?
waapantanto! waawaahsinaakwahki Look at it! its shimmering

This page has been visited 111 times.