sakaahkwee- (v.tran.inan) Grab hold


Basic Forms
Myaamia English
seekaahkwiaani I grab hold
seekaahkwiaanki we (excl) grab hold
seekaahkweeyankwi we (incl) grab hold
seekaahkweeyani you grab hold
seekaahkweeyiikwi you (pl) grab hold
seekaahkweeci he/she grabs hold

Command Forms
Myaamia English
sakaahkweelo you grab hold!
sakaahkweeko you (pl) grab hold!
sakaahkweetaawi let's grab hold!

This page has been visited 57 times.