kiihkaapiikasi- (v.an.intran) the rope/thread breaks


Basic Forms
Myaamia English
keehkaapiikasici the rope/thread breaks

Command Forms
Myaamia English
kiihkaapiikasilo you break the rope/thread!
kiihkaapiikasiko you (pl) break the rope/thread!
kiihkaapiikasitaawi let's break the rope/thread!

This page has been visited 72 times.