Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Gatschet (236) (written) wishištúlia blacksmith
Gatschet (236) (written) -agi pl. (blacksmiths)
Gatschet (236) (written) -áki pl. (blacksmiths)
Gatschet (236) (written) pokandákane hammer, generic
Gatschet (236) (written) nila pokandánga I am pounding
Gatschet (236) (written) nila wishishtúlia I am pounding into shape
Gatschet (236) (written) wishishtúlia eyukí anvil "for blacksmiths use"
Gatschet (236) (written) mäshik
Gatschet (236) (written) mä́shaki pokandakáne sledge ("big-") hammer
Gatschet (236) (written) tawälä́nia merchant
Gatschet (236) (written) táwä seller
Gatschet (236) (written) lä́nia man
Gatschet (236) (written) läniáki pl. (men)
Gatschet (236) (written) tchekiki⁐kǘ merchandise, goods; 1) several things
Gatschet (236) (written) tchekiki⁐kǘ several things