Phrases


Document Target Text Target English Gloss Text Modern Speech
Pinet (written) j ay un mesme cors [sic., corps] avec luy
Pinet (written)
Pinet (written)
Pinet (written)
Pinet (written)
Pinet (written)
Pinet (written)
Pinet (written)
Pinet (written) decharg. v. tire b.
Pinet (written)
Pinet (written)
Pinet (written) v. ??
Pinet (written) v sekirati8enata
Gatschet (236) (written) đákiak crawfish
Gatschet (236) (written) níla ätawián äkapákindäk I sell cheap