Stems
Name Translation Part of Speech
-iilakay- Penis n.inan.dep
-iilan- someone's tongue n.inan.dep
-iilani tongue n.inan.dep
-iilanin- it is someone's (possession) n.inan.dep
-iilaw- Portion of food, one's food n.inan.dep
-iilhs- Hair n.inan.dep
-iilimw- Cross-sex sibling-in-law (woman's brother-in-law, man's sister-in-law) n.an.dep
-iinkilee- forehead medial
-iip- arrow n.inan.dep
-iipit- Tooth n.inan.dep
-iiyaw- Body, self n.inan.dep
-kinwinehkiaakan middle finger, long finger n.inan.dep
-kohšim- Cross-sibling, cross-cousin n.an.dep
-kontaakan- Throat n.inan.dep
-kootay- Skirt n.inan.dep