awiihkaani- (No-object Verb) Have friend(s)


Basic Forms
Myaamia English
eewiihkaaniaani I have a friend, friends
eewiihkaaniaanki We (excl) have a friend, friends
eewiihkaaniyankwi We (incl) have a friend, friends
eewiihkaaniyani You have a friend, friends
eewiihkaaniyiikwi You (pl) have a friend, friends
eewiihkaanici He/she has a friend, friends
eewiihkaaniwaaci They have a friend, friends

This page has been visited 60 times.