kiintaawee- (v.inan.intran) It is sharp


Basic Forms
Myaamia English
keentaaweeki It is sharp
kiintaaweewi It is sharp

Example Sentences
Myaamia English
kimaalhsemi-nko kiintaaweewi Is your knife sharp?

This page has been visited 109 times.