myaalaahkwiihsini- (v.an.intran) To diet


Basic Forms
Myaamia English
myaalaahkwiihsiniaani I am dieting
myaalaahkwiihsiniaanki we (excl.) are dieting
myaalaahkwiihsiniyankwi we (incl.) are dieting
myaalaahkwiihsiniyani you are dieting
myaalaahkwiihsiniyiikwi you (pl.) are dieting
myaalaahkwiihsinici he/she is dieting

Command Forms
Myaamia English
myaalaahkwiihsinilo you diet!
myaalaahkwiihsiniko you (pl.) diet!
myaalaahkwiihsinitaawi let's diet!

This page has been visited 86 times.