meenankweepiak- (Special noun) Pleiades (constellation)


Basic Forms
Myaamia English
meenankweepiaki Pleiades (constellation)

This page has been visited 116 times.