nalaawahki lenasw- (n.an) Bison (Bison bison), buffalo


Basic Forms
Myaamia English
nalaawahki lenaswa Bison (Bison bison)
nalaawahki lenasooki Bison (plural)

This page has been visited 8 times.