nalaawahki lenasw- (n.an) Buffalo, bison (Bison bison)


Basic Forms
Myaamia English
nalaawahki lenaswa Buffalo, bison (Bison bison)
nalaawahki lenasooki Buffalo, bison (pl.)

This page has been visited 115 times.