nalaawahki lenasw- (n.an) Bison (Bison bison), buffalo


Basic Forms
Myaamia English
nalaawahki lenaswa Bison (Bison bison)
nalaawahki lenasooki Bison (pl.)

This page has been visited 28 times.