aanciniikin- (v.inan.intran) It grows, develops, matures


Basic Forms
Myaamia English
aanciniikinki It grows, develops, matures
aanciniikinwi It grows, develops, matures

Example Sentences
Myaamia English
aanciniikinwi-nko ahtawaani Is the tree growing, maturing?
iihia, ahtawaani aanciniikinki Yes, the tree is growing, maturing

This page has been visited 212 times.