-mihs- (n.an.dep) Elder sister, older sister


Basic Forms
Myaamia English
kimihsaki Your elder sisters
amihsahi His / her elder sisters
nimihse Elder sister! (addressing form)
nimihsa My elder sister
kimihsa Your elder sister
amihsali His / her elder sister
nimihsena Our (exclusive) elder sister
kimihsena Our (inclusive) elder sister
kimihsawa Your (plural) elder sister
amihsawaali Their elder sister
nimihsaki My elder sisters

This page has been visited 272 times.