-iipit- (n.inan.dep) Tooth


Basic Forms
Myaamia English
niipiti My tooth
niipita My teeth
kiipiti Your tooth
kiipita Your teeth
awiipiti His / her tooth
awiipita His / her teeth
kiipitawa Your (plural) teeth
awiipitawa Their teeth

This page has been visited 203 times.