kiinteelintaakan- (Common noun) Computer


Basic Forms
Myaamia English
kiinteelintaakani Computer
kiinteelintaakana Computers

Example Sentences
Myaamia English
ayoolo ninkiinteelintaakanemi Use my computer!
aahteeleentanto kiinteelintaakani Turn off the computer!
teepi-nko-hka ayoowaani kikiinteelintaakanemi Can I use your computer?

This page has been visited 244 times.