aalakoontaakan- (Common noun) Ladder, stairway


Basic Forms
Myaamia English
aalakoontaakani Ladder, stairway, stair
aalakoontaakana Ladders, stairways, stairs

This page has been visited 144 times.