miihsihkiišikomiš- (n.inan) Ohio Buckeye tree (Aesculus glabra), Yellow Buckeye tree (Aesculus flava)


Basic Forms
Myaamia English
miihshkiišikomiši Ohio Buckeye tree (Aesculus glabra), Yellow Buckeye tree (Aesculus flava)
miihshkiišikomiša Ohio Buckeye trees (Aesculus glabra) (pl.), Yellow Buckeye trees (Aesculus flava) (pl.)

This page has been visited 68 times.