ciiliteesi- (v.an.intran) be hot, from weather


Basic Forms
Myaamia English
ceeliteesiaani I am hot
ceeliteesiaanki we (excl.) are hot
ceeliteesiyankwi we (incl.) are hot
ceeliteesiyani you are hot
ceeliteesiyiikwi you (pl.) are hot
ceeliteesici he / she is hot
ceeliteesiwaaci they are hot

Example Sentences
Myaamia English
ciiliteesiyani-nko Are you hot?
ceeliteesici alemwa The dog is hot

This page has been visited 148 times.