awipitee- (v.inan.intran) It is warm


Basic Forms
Myaamia English
eewipiteeki It is warm (things, not weather)
awipiteewi It is warm (things, not weather)

Example Sentences
Myaamia English
awipiteehsiinoowi niilawi My food is not warm
awipiteewi-nko Is it warm?
iihia, eewipiteeki Yes, it is warm

This page has been visited 147 times.