awipitee- (v.inan.intran) It is warm


Basic Forms
Myaamia English
eewipiteeki It is warm
awipiteewi It is warm

Example Sentences
Myaamia English
awipiteehsiinoowi niilawi My food is not warm
awipiteewi-nko Is it warm?
iihia, eewipiteeki Yes, it is warm

This page has been visited 52 times.