awipitee- (Descriptive it verb) It is warm


Basic Forms
Myaamia English
eewipiteeki It is warm (things, not weather)
awipiteewi It is warm (things, not weather)

Example Sentences
Myaamia English
awipiteehsiinoowi niilawi My food is not warm
awipiteewi-nko Is it warm?
iihia, eewipiteeki Yes, it is warm
miicioni-nko awipiteewi Is the food warm?

This page has been visited 144 times.