kisaapiteehaakan- (n.inan) Toothbrush


Basic Forms
Myaamia English
kisaapiteehaakani Toothbrush

Example Sentences
Myaamia English
taanaaha kikisaapiteehaakanemi Where is your toothbrush?
taanaaha ninkisaapiteehaakanemi Where is my toothbrush?

This page has been visited 108 times.