kiinteelintaakaanhs- (n.inan) Small computer, laptop, ipad, tablet


Basic Forms
Myaamia English
kiinteelintaakaanhsi Small computer, laptop, ipad
kiinteelintaakaanhsa Small computers, laptops, ipads

This page has been visited 177 times.