alaama (Special noun) llama


Basic Forms
Myaamia English
alaama llama
alaamaki llamas

Example Sentences
Myaamia English
avatar weenswici nintaya alaama My pet llama is called avatar
nintaya alaama myaamiaataweeci My pet llama speaks miami
ciinkweensa ceeleelimaaci alaamahi ciinkweensa likes llamas
nintaya alaama naalinanto You can pet my llama

This page has been visited 149 times.