iiniini (dem) That (in reach, inanimate)


Basic Forms
Myaamia English
iiniini That (in reach, inanimate)
iineela Those (in reach, inanimate)

Example Sentences
Myaamia English
keetwi iiniini What is that?
keetwiila iineela What are those?
iiniini ahsiimini That is a pawpaw
iineela ahsiimina Those are pawpaws

This page has been visited 32 times.