mihšitamiš- (n.an) Pin Oak (Quercus palustris)


Basic Forms
Myaamia English
mihšitamiša Pin Oak (Quercus palustris)
mihšitamišaki Pin Oak Trees

This page has been visited 57 times.