waawiikapimišaahkw- (n.inan) Glossy Hawthorn (Crataegus nititda), Green Hawthorn (Crataegus virdidis), Red haw (Crataegus sp.)


Basic Forms
Myaamia English
waawiikapimišaahkwi Glossy Hawthorn (Crataegus nititda), Green Hawthorn (Crataegus virdidis), Red haw (Crataegus sp.)
waawiikapimišaahkwa Glossy Hawthorn Trees, Green Hawthorn Trees, Red Haw trees

This page has been visited 52 times.