waawiikapimišaahkw- (n.inan) Glossy Hawthorn (Crataegus nititda), Green Hawthorn (Crataegus virdidis)


Basic Forms
Myaamia English
waawiikapimišaahkwi Glossy Hawthorn (Crataegus nititda), Green Hawthorn (Crataegus virdidis)
waawiikapimišaahkwa Glossy Hawthorn Trees, Green Hawthorn Trees

This page has been visited 16 times.